Privatlivspolitik for iGroups.io


Med denne privatlivspolitik vil vi forklare, hvordan personlige data indsamles, hvordan vi behandler dem samt dine rettigheder i forbindelse med disse.

Revision 2, senest opdateret 29. Maj 2018

1. Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er informationer, som direkte eller indirekte sammen med anden information, kan blive brugt til at identificere en fysisk person. F.eks. dine kontaktoplysninger eller dine ordreoplysninger.

2. Principper og behandling af personoplysninger hos iGroups?
2.1 Vi indsamler udelukkende personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål.

2.2 Vi indsamler ikke personoplysninger ud over hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formål.

2.3 Vi bruger ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet

2.4 Vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri og med forudgående samtykke.

2.5 Sikkerheden af dine data er vigtig for iGroups og vi gør derfor brug af passende og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, modifikation, formidling eller destruktion

2.6 Vi gemmer ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet eller som det er påkrævet ved lov.

3. Persondata vi indsamler og behandler
De personoplysninger som vi indsamler, kan kategoriseres på følgende måde.

3.1 Dine personoplysninger:
 • brugernavn
 • navn
 • email
 • fysisk adresse (hvis ønsket oplyst)
 • telefonnummer (hvis ønsket oplyst)
 • alder (hvis ønsket oplyst)
 • beskrivelse (hvis ønsket oplyst)
 • fødselsdato (hvis ønsket oplyst)
 • køn
 • Beskrivelse (hvis ønsket oplyst)
 • Hjemmeside URL (hvis ønsket oplyst)

3.2 Brugsdata på iGroups i forbindelse med afgivelse af data til de forskellige moduler, som iGroups består af:
 • Nyheder
 • Beskeder
 • Fotoalbum
 • Video
 • Debatforum
 • Links
 • Medlemmer
 • Afstemning
 • Arrangementer
 • Fildeling
 • Kalender
 • Fritekst sider
 • Spil

3.3 Dine købsoplysninger:
 • kreditkort eller bankoplysninger
 • ordreoplysninger såsom abonnementstype samt længde

3.4 Vi indsamler adfærds data via Google Analytics, dog i en anonymiseret form, med henblik på at forstå hvordan vores website bruges.

3.5 Vi gør brug af cookies til at huske brugerens login samt andre indstillinger på brugerniveau, men bruger derudover ingen form for tracking via cookies (Google Analytics bruger dog pixel cookies).

3.6 Afsendelse af email til brugeren, sendes igennem SendGrid.com i overensstemmelse med deres Privacy Policy.

4. Behandling af dine persondata
4.1 Generelt set, så bruger vi udelukkende kun dine data til det formål, hvortil disse er indsamlet. Vi deler aldrig dine data med tredjepart eller sælger dine data videre. Din data sikkerhed er højeste prioritet hos iGroups.

5. Lagring og behandling af persondata
5.1 Vi gør vores bedste for at holde dine personlige data sikkert. Vi bruger sikre protokoller til kommunikation og overførsel af data (f.eks. HTTPS, når det er relevant). Vi bruger anonymisering og pseudonymisering, hvor det passer. Vi overvåger vores systemer for mulige sårbarheder og angreb 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

Selvom vi forsøger vores bedste, kan vi ikke garantere sikkerheden ved dine persondata. Vi lover dog at underrette de kompetente myndigheder om brud på data. Vi vil også meddele dig, hvis der er en trussel mod dine rettigheder eller interesser. Vi vil gøre alt, hvad vi med rimelighed kan for at forhindre sikkerhedsbrud og hjælpe myndighederne, hvis der opstår overtrædelser.

Hvis du har en konto hos os, skal du være opmærksom på, at du skal holde dit brugernavn og din adgangskode hemmelig.

6. Udlevering af persondata til tredjeparter
Som udgangspunkt indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at forbedre iGroups oplevelsen. Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Privatlivspolitik.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

6.1 Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder it-support, analyse, kundeservice, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, afsendelse af emails, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.

6.2 Tredjeparter i tilfælde af fusion, salg, joint venture, tildeling, overdragelse eller anden afhændelse af alle eller en del af iGroups eller aktier (herunder, men ikke begrænset til, eventuel konkursbehandling eller lignende).

6.3 Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelse forpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7. Opbevaring af persondata
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Evt. oplysninger vedr. køb på iGroups opbevares i op til 5 år, da dette kræves af den pågældende lovgivning.

8. Cookies
En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Læs mere om vores brug af cookies, i vores Cookies politik.

9. Ansvarlig for behandling
iGroups ApS, Mejsevænget 19, 4623 Lille Skensved, CVR: 35811060 har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

10. Adgang til dine personoplysninger samt dataportabilitet
Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til iGroups, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger.

11. Opdatering eller sletning af personoplysninger
Vi opfordrer alle vores brugere til at holde deres personoplysninger opdateret via deres profil side. For at sikre dig at dine oplysninger hos iGroups er opdaterede, anbefaler vi at du kontrollerer disse mindst en gang om året.

Du kan til enhver tid slette din profil fra iGroups, hvorefter alle data vil blive fjernet fra vores servere. Der kan dog gå op til 30 dage, før alle data er slettet fra vores backup foranstaltninger.

iGroups kan dog være berettiget eller forpligtet i henhold til eksisterende lovgivning og regler, at opbevare og behandle dine data uanset dit ønske om sletning af persondata.

12. Tilbagekaldelse af samtykke
En eller flere af iGroups behandlings aktiviteter kan være baseret på dit samtykke. I givet fald har du ret til at tilbagekalde dette samtykke når som helst. Dette vil dog ikke påvirke evt databehandling, som er foretaget før denne tilbagekaldelse.

13. Begrænsning samt indsigelse
Du har som udgangspunkt ret til når som helst at gøre indsigelse imod databehandlingen af dine personoplysninger hos iGroups.

14. Klager
Hvis du ønsker at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, så skal du kontakte iGroups ApS, Mejsevænget 19, 4623 Lille Skensved eller ved at sende en email til kent@mesh.dk.

15. Børns brug
Vi har ikke til hensigt at indsamle eller bevidst samle oplysninger fra børn under 16 år. Vi målretter ikke børn med vores tjenester. Skulle vi blive bekendte med profiler oprettet af børn, annulleres denne med øjeblikkelig virkning.

16. Ændring af fortrolighedspolitik
iGroups kan opdatere eller ændre denne fortroligheds politik efter behov og gældende lovgivning. Det anbefales derfor at man jævnligt holder sig opdateret med denne. Version samt dato for seneste opdatering/ændring, kan altid ses øverst i dette dokument.

17. Kontakt iGroups
Skulle du have nogle spørgsmål til denne fortroligheds politik, bedes du venligst tage kontakt til iGroups ApS, Mejsevænget 19, 4623 Lille Skensved eller sende en email til kent@mesh.dk.

logo

iGroups.io er et gennemtestet system, som har været brugt af private, foreninger og virksomheder siden 2001.